Định dạng file chấp nhận để in ấn

Để thành phẩm in ấn của quý khách được chất lượng nhất, Chuyên in đẹp chỉ chấp nhận các định dạng file sau:     Định dạng Mô tả/ Phần mềm sử dụng .AI   Bản vẽ hoặc file đồ họa vector Adobe Illustrator .EPS   File hình ảnh được tạo ra bằng cách sử …

Độ phân giải ảnh chấp nhận để in ấn

Để thành phẩm in ấn của quý khách được chất lượng nhất, Chuyên in đẹp chỉ chấp nhận các file ảnh với độ phân giải và yêu cầu sau: – Độ phân giải ảnh là gì? là số điểm ảnh hoặc pixels tạo nên hình ảnh. Được tính bằng đơn vị dpi hoặc dots/ inch. Chỉ số dpi của ảnh cao, đồng nghĩa …