VẢI KHÔNG DỆT LÀ GÌ ?

TÚI VẢI KHÔNG DỆT LÀ GÌ 1. VẢI KHÔNG DỆT LÀ GÌ ? Vải không dệt là một loại vải. Được làm từ loại sợi mới có cấu trúc phẳng, mềm và thoáng khí, hình thành bằng cách sử dụng polymer, sợi ngắn hoặc sợi nhỏ thông qua các phương pháp tạo màng và kỹ thuật hợp …