TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Mô tả công việc: – Thiết kế tờ rơi, catalogue, banner, namecard…… – Làm việc trực tiếp với khách hàng để hoàn thiện sản phẩm – Phối hợp với ccá phòng ban để hoàn thành công việc – Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ định của cấp trên Yêu cầu:  – Hiểu …