Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng với bên thứ ba. Không được tự ý sử dụng thiết kế, nội dung sản phẩm của khách hàng để thực hiện hay cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để in ra thị trường.

CMYK là gì?

CMYK: Sao chép đầy đủ hình ảnh màu chụp ảnh, in ấn điển hình sử dụng 4 màu mực. Bốn loại mực được đặt trên giấy trong lớp các điểm kết hợp để tạo ra những ảo ảnh của nhiều màu sắc hơn. C – Cyan là màu lục lam M – Magenta là màu đỏ tươi (màu …

In offset là gì?

In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy. Khi sử dụng với in thạch bản, kỹ thuật này tránh được việc làm nước …