Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng với bên thứ ba.

Không được tự ý sử dụng thiết kế, nội dung sản phẩm của khách hàng để thực hiện hay cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để in ra thị trường.